Начало

Българска Асоциация на Фермерите е първата аграрна неправителс-

твена организация, чиято основна цел е подкрепа на дейността на

българските фермери и защита на техните интереси.

*******************************************************************************

 

 

 
plants